Hakkımızda


Tarım’a destek, Çiftçiye destek, Ülkeye destek sloganıyla, Simit Sarayı Onursal Kurucu Başkanı Haluk OKUTUR tarafından 2012 yılında kurulan HSG Tarım, adını Türkiye’nin ilk yerli üretimi olan HSG traktör markasından almıştır. Aynı zamanda kurumsal logosu traktördür.


Sosyal sorumluluk projesi ile başlayan serüvenimizi, dünyanın en büyük 3. Elma üreticisi olan çiftçilerimizle beraber AppleChef, The Tasty Fruit Co, HSG AgriCulture markalarıyla tüm dünyaya tanıtmak üzere yola çıktık.


Dünya çapında faaliyet gösteren, alanında lider markalara sağladığı geniş tedarik ürünlerinin yanı sıra, doğrudan tüketime hazır paketli ürünler üretmektedir. Uluslararası sertifikalarıyla kanıtlanmış %100 organik ürünlerimiz, ilaçsız ve doğaya zarar vermeden sunulmaktadır.


Toplamda 5000 m2 alanda yüksek teknoloji ile üretim yapan HSG Tarım yerli ve uluslararası birçok marka ile iş ortaklığı yapmaktadır.

Amaçlarımız

Entegre Yönetim Sistemi

 • Müşteri, çalışan, toplum memnuniyetini arttırmak
 • İletişimi arttırmak ve kolaylaştırmak
 • Birlikte gelişme kültürü geliştirmek
 • Kurumsal ve teknolojik yenilikler yapmak
 • Süreçleri kademeli olarak birleştirmek

Sosyal Sorumluluk ve Etik

 • Çalışanlarımızın her türlü haklarına saygı duymak ve İnsan Kaynakları Politikamıza uygun davranışlarda bulunmak

Satın Alma

 • Standart kalitede girdi alımı ile dürüst ve şeffaf olunarak standart kaliteyi korumak ve geliştirmek.
 • Etkin bir satın alma yaparak maliyetleri azaltmak.
 • Satın almadaki hedeflerimizi geliştirmek için girişimci düşünme ve yöntem becerisi alanlarında personel gelişimini sağlamak.

Yurtiçi ve Yurtdışı Satış

 • Müşterilerimizin isteklerine, taleplerine ve memnuniyetine göre ürün temin etmek.
 • Rekabet gücünü artırmak.

Mali İşler

 • Karlılık oranını arttırmak

Kalite

 • Kötü kalite maliyetlerini (Fireleri, Fazla Mesaileri, Arızaları, Atıkları, Acil İşleri, Aşırı Harcamaları, Hataları, İadeleri, İş Kazaları, Şikayetleri, Beklemeleri) azaltmak
 • Maliyetleri düşürmek

Gıda Güvenliği

 • Gıda güvenliği şikayeti, geri çekme, olay ve sapmalarını azaltmak

Çevre

 • Atıklarımızı, kimyasal tüketimini ve doğal kaynak tüketimini azaltmak
 • Yasalar izin verse bile ormansızlaştırma yapılmaması ve doğru arazi kullanımı ile ilgili standartlara uygun şekilde davranmak

İş Sağlığı ve Güvenliği

 • İş kazalarını ve hastalıklarını önlemek,

Helal Gıda

 • Hammadde alımından, son ürün sevkiyatına kadar tüm süreçlerde Helal Gıda şartlarını sağlamak,
 • Helal Gıda logosunu kurallara uygun şekilde kullanmak. (Helal gıda kapsamına giremeyen ürünlerin logo ile satılmasını önlemek.

Kalite Politikamız


 • Kaliteli, sağlıklı ve güvenilebilir(otantik) girdilerle, çalışanlar için sağlıklı ve güvenli koşullarda, çalışan haklarına saygılı olarak, çevreyle barışık ve hijyenik koşullarda üretilmiş, müşteri ve yasal mevzuat şartlarını karşılayan kaliteli, gıda güvenliğine uygun ve güvenilebilir(otantik) ürünlerimiz ve güvenilir hizmetlerimiz ile müşteri memnuniyetini sağlamayı, müşteri – çalışan sağlığını ve çevreyi korumayı,
 • Faaliyetlerimizin iş sağlığı-güvenliği, çevre, gıda güvenliği ve kaliteye olan etkilerini kontrol etmeyi,
 • Müşterilerimiz, çalışanlarımız, toplumumuz ve hissedarlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı,iş stratejisinin, çalışma ve üretim yöntemlerinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüzü ve bu politika ile sürdürülebilir bir kalkınma ve yaşanabilir bir dünya için çalışacağımızı,
 • Hammadde seçiminden son ürün sevkiyatına kadar tüm aşamalarda İslami şartları eksiksiz yerine getirerek, müşterilerimize Helal ürünler sunacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz.

Yapacaklarımız


Çevre kirliliğinin önlenmesi, iş sağlığı ve güvenliği şartlarına uygun çalışma ortamının ve Kalite, Gıda Güvenliği, Helal standartlarının sağlanması için ürünlerimizi, süreçlerimizi, işlemlerimizi, altyapımızı, çalışanlarımızı ve çalışma ortamımızı sürekli iyileştiririz. Bu amaçla:

 • Çalışanların iş memnuniyeti ve yaşam kalitesini arttırmayı ve çalışma koşulları iyileştirmeyi hedefleriz.
 • İlgili tüm yasal düzenlemeleri karşılamayı taahhüt eder, uygun olduğu hallerde bunları da çevre – çalışan - müşteri yararına olacak şekilde aşarız.
 • Ekipman ve tesislerimizi verim, bakım ilkeleri doğrultusunda sürekli verimli çalışır düzeyde tutarız.
 • Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri ile çalışanlarımızda, tedarikçilerimizde, taşeronlarımızda ve toplumumuzda Kalite, Gıda Güvenliği, Çevre, İş Sağlığı-Güvenliği, Helal Gıda ve çalışan hakları bilincinin yerleşmesi için uğraş veririz.
 • İşimizle ilgili, tedarikçi, taşeron ve müşterilerimizden Kalite, Gıda Güvenliği, Çevre, İş Sağlığı-Güvenliği, Helal Gıda ve çalışan hakları standartlara uymalarını bekleriz.
 • Tedarik, üretim ve tüketim zinciri boyunca Kalite, Gıda Güvenliği, Çevre koruma, İş Sağlığı-Güvenliği, Helal Gıda ve çalışan hakları ilgili bilgileri talep eder ve iletiriz.
 • Yatırım kararlarımızı alırken Kalite, Gıda güvenliği, Çevre koruma, İş Sağlığı-Güvenliği, Helal Gıda ve çalışan hakları ilgili konuları ve etkilerini değerlendiririz.
 • Toprak, hava, su, gürültü kirliğini önlemek için atıkları uygulanabildiği her durumda ve işletmenin her yerinde asgari düzeye indirir ve atıksız süreçleri hedefleriz.
 • Doğal kaynak tüketimini azaltmak için tüm girdi ve enerji kullanımlarını en az düzeye indirgemeyi hedefler, mümkün olduğunca yeniden kullanılabilir, yeniden kazanılabilir malzemeleri tercih ederiz.
 • Olanaklarımız çerçevesinde en iyi teknolojiyi kullanırız.